Gabriel Kołątaj and Matthias Świdnicki by Wojciech Jachyra


Gabriel Kołątaj and Matthias Świdnicki photographed by Wojciech Jachyra.