Dimitris Alexandrou by Yiorgos Kaplanides


Dimitris Alexandrou photographed by Yiorgos Kaplanides.